Velkommen til Bjergsted gitarfestival som aktiv deltaker i perioden 1.-3. mars 2018

Deltakeravgift er NOK 500 og må sendes inn senest 20. Februar 2018 til kontonummer 3201 51 00388 – Bjergsted gitarfestival. Deltakeravgiften inkluderer:

2 konserter og 2-3 mesterklasser

redusert pris for konserten 1. mars 2018 (350 kroner med gyldig studentbevis)

måltid 1. og 2. mars kl 17:00, lunch 3. mars kl 12:00

hjelp med overnatting (privat innkvartering)

For påmelding send e-post til zafer.ozgen@uis.no med følgende informasjon:

Navn og etternavn:
mobilnummer:
Repertoar du ønsker å spille på mesterklassene. Navn på din gitarlærer


Welcome to Bjergsted guitar festival as active participant in the period 1-3 March 2018.

The fee is 500 NOK and must be sent by 15 February 2018 to bank account 3201 51 00388 – Bjergsted gitarfestival. The fee covers:

2 concerts and 2-3 masterclasses

reduced price to attend the concert on 1 March 2018 (350 NOK with valid student ID)

meal 1 and 2 March 2018 at 17:00 and lunch 3 March 2018 at 12:00

help with accommodation (private)

To register send e-mail to zafer.ozgen@uis.no with the following information:
Name and last name:
Cell phone:
Works you would like to play at the master classes. Your teacher’s name.