Tormund Vea (f.1993) er en klassisk gitarist fra Stavanger, som etter flere priser både internasjonalt og nasjonalt, kan regnes som en av de mest lovende unge musikerne i landet. Han studerer i dag mastergrad i utøvende klassisk gitar ved Norges Musikkhøgskole. Tormund har gjort seg bemerket i flere store internasjonale konkurranser med blant annet 2. Pris i  ”Uppsala International Guitar Competition” og 3. Pris i ”Weimar International Guitar Competition” i Tyskland. I perioden 2008-2014 vant han hele 6 førstepriser i finalen i Ungdommens Musikkmesterskap i Oslo. Tormund spiller jevnlig konserter i kammermusikalske besetninger og har hatt solokonserter blant annet i Spania, Malta og Finland.