Om Bjergsted Gitarfestival

Bjergsted GitarFestival (BGF) ble etablert i 2011 som en frivillig organisasjon, registrert ved Brønnøysundregistrene med org.nr. 896 813 412. BGF organiserer pedagogiske og kunstneriske prosjekter for ungdom i Rogaland med gitarmusikk i sentrum. Festivalen arrangeres parallelt i flere kommuner i fylket, med stor grad av integrasjon av programmet ved kultur- og utdanningsinstitusjoner i hele regionen.

Foreningen samarbeider med andre regionale, nasjonale og internasjonale aktører. Vi har som hensikt å videre utvikle en bærekraftig festival med internasjonalt anerkjente gitarister som gir konserter og mesterklasser/workshops. Målgruppen er gitarister i alle alder på seminarer og mesterklasser, og publikum generelt på konsertene. Vi samarbeider med flere kommuner i Rogaland for å utvikle prosjekter relevant for kulturskoler, VGS og andre kultur- og utdanningsinstitusjoner.

BGF- 2018   26. februar – 3. mars 2018 

Stilistisk skal festivalen variere innholdet fra år til år. BGF i 2018 inkluderer, Mike Stern&Jan Gunnar Hoff Quartet, Margarita Escarpa, Guitar Duo KM og to unge gitarister fra Stavanger, Kristina Vårlid og Tormund Blikra Vea. Vi har fokus på gitarmusikk og inviterer samtidig andre instrumentalister til festivalen.