Kari Olene Oma Rønnes, styremedlem.

  Merethe Rage Aasvold, styremedlem

 Per Blikra, styremedlem

 Zafer Özgen, initiativtaker og styreleder.