Velkommen til Bjergsted gitarfestival som aktiv deltaker i perioden 22.-23. mars 2019.

For påmelding send e-post til muzaozgen@gmail.com med følgende informasjon:

Navn og etternavn:
mobilnummer:
Navn på din gitarlærer